O pracowniach

O nas

Prof. ATH dr hab. Inż. Stanisław Andrzej Rajba

Lutnik, ojciec Jacka, naukowiec, nauczyciel akademicki, badacz i konstruktor instrumentów, muzyk, działacz społeczny, absolwent Politechniki Wrocławskiej i Państwowej Szkoły Muzycznej II st. we Wrocławiu

O nas

Mgr inż. Jacek Wojciech Rajba

Lutnik, artysta, skrzypek. Obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej z lutnictwa z zakresu akustyki skrzypiec na Katedrze Akustyki Politechniki Wrocławskiej, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Łódzkiej Filia w Bielsku-Białej (obecnie ATH)

O nas O nas O nas
O nas

Nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie od lewej prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Rajba, prof. dr hab. Adam Zając (Dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego – szwagier Stanisława Rajby ), Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, prof. dr hab. Maria Zając (Uniwersytet Jagielloński – siostra Stanisława Rajby) 20.02.2003r.

O nas

prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Andrzej Rajba jako Wójt Gminy Jasienica, 1990-1997r.

Często trzeba pokoleń, by pewne idee i wiedza osiągnęły swój praktyczny cel:

Zespół Pracowni Lutniczych i Analizy Dźwięku
jest dziełem trzech pokoleń członków rodziny Londzinów i Rajbów

O nas
O nas

Pracownia Lutnicza w Bielsku-Białej

O nas

Studio Nagrań i Badania Dźwięku

O nas

Pracownia badań, prac i pomiarów mechanicznych instrumentów

O nas

Pracownia Badań Fizyko-Chemicznych

O nas

Pracownia Badań Mikroskopowych (optyczne badania własności drewna stosowanego na różne części instrumentu).

O nas
O nas

prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Andrzej Rajba kieruje zespołem badania sygnałów

O nas

mgr Jacek Rajba prezentuje wyniki badań spektralnych dźwięku skrzypiec na konferencji naukowej Bielsko-Biała 27.02.2006, na zdjęciu także pani dziekan wydziału

O nas

Obrona pracy dyplomowej inżynierskiej z lutnictwa dotyczącej analizy spektralnej akustyki skrzypiec – mgr Jacek Rajba; komisja obrony: prof. dr hab. inż. Igor Kurytnik, prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński, dr inż. Włodzimierz Wrona, 9.03.2006 r.

O nas O nas O nas

prof. ATH dr hab. inż. Stanisław Andrzej Rajba,prof. dr hab. inż. Bogdan Skalmierski,

Współpraca naukowa z uznanym autorytetem prof. dr hab. inż. Bogdanem Skalmierskim, mgr inż. Jacek Rajba, Częstochowa 14.10.2010

O nas

Testowanie nowego instrumentu w specjalnej komorze akustycznej. Katedra Akustyki Wydziału Politechniki Wrocławskiej, od lewej mgr inż. Jacek Rajba, prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki - kierownik Katedry, dr inż. Stefan Brachmański, Wrocław 17.06.2016 r.

O nas O nas O nas
O nas

Wilhelm Rajba (1923 – 1995) konstruktor, lutnik, cieśla, ojciec Stanisława Rajby, dziadek Jacka Rajby.

Wilhelm Rajba, dziadek Jacka Rajby, Stanisław Rajba syn Wilhelma i ojciec Jacka Rajby, Dorota Rajba z domu Londzin żona Wilhelma, matka Stanisława i babcia Jacka

O nas
O nas

na zdjęciu od lewej: Dorota Rajba (z domu Londzin), Wilhelm Rajba, chłopiec z prawej to młody Stanisław Rajba

O nas

Franciszek Londzin (1876 – 1963) skrzypek, lutnik, etnograf, teść Wilhelma Rajby Zdjęcie wykonane prawdopodobnie przez Jana Tacinę w 1958 roku [Jan Tacina, „ Ze wspomnień o Londzinach”, Zaranie Śląskie, kwartalnik, rok XXII, Wydawnictwo Śląskiego Instytutu Naukowego, Katowice – Cieszyn 1959, strony 120-124]

Franciszek Londzin, pradziadek Jacka Rajby Fotografia z 1961 roku

O nas
O nas

Fotografia Orkiestry Londzinów wykonana pod koniec XIX wieku, około 1894 roku.

O nas

Fotografia wykonana około 1904 roku, pośrodku ze skrzypcami pradziadek Jacka, Franciszek Londzin

O nas

Ks. prałat Józef Londzin (1862 – 1929) – kapłan; polityk – orędownik sprawy polskiej; poseł na sejm w Wiedniu; pisarz (opublikował ponad 120 prac i artykułów); redaktor „Gwiazdki Cieszyńskiej”; burmistrz Cieszyna.

O nas

Fotografia Orkiestry Londzinów wykonana ok. 1871 roku, [Zaranie Śląskie, kwartalnik, rok XXII, Wydawnictwo Śląskiego Instytutu Naukowego, Katowice – Cieszyn 1959, strony 120-124] Formalnie udokumentowana działalność artystyczno – lutnicza rodziny Londzinów, już wówczas grali i budowali instrumenty, pośrodku siedzący obok chłopca ze skrzypcami – chłopiec z talerzami to przyszły ks. Prałat Józef Londzin.

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami